top of page
Keresés

Vannak híres festőink, építészeink, íróink, költőink, és vannak híres, mi több, világhíres fotográfusaink. Szerény emberek ők, miközben közülük nem egy Picassoval, Matisse-al, Trockijjal, Chagallal ápolt jóbaráti viszonyt, vagy éppen császári és királyi udvari fényképész volt. Kiemelkedő fotográfusok, akiknek a múlt megőrzött korszak-szeleteit köszönhetjük. Éppen ezért nemrégiben elindítottuk a „Híres fényképészeink” errearra.org rovatot, melyről valljuk, hiánypótló, ezért sem tudjuk nem folytatni.

Most elviszünk a világhíres fotográfus, André Kertész gyermekkorának, valamint fiatal felnőttkorának két helyszínére is, ezt követően pedig a mostani anyagunk "vizuális koronájaként" megmutatjuk a csodálatos Párisi udvart, ahol Uher Ödön császári és királyi fényképész (is) lakott, és egyben üzemeltette nem is akármilyen fotóstúdióját/fotóüzletét.

 

 

 

EGY VILÁGHÍRŰ FOTOGRÁFUS, ANDRÉ KERTÉSZ GYERMEKKORÁNAK NYÁRI HELYSZÍNÉN JÁRUNK

Szigetbecse egy 1253 főt számláló kicsiny falu Budapest belvárosától alig 48 kilométernyire. Itt, Szigetbecsén, a nagybátyjánál töltötte gyermekkorának nyarait Kertész Lipót könyvárus, és Hoffmann Ernesztin, a józsefvárosi Teleki téren üzlethelyiséget üzemeltető, kávékiméréssel foglalkozó hölgy gyermeke: az 1894. július 2-án született Kertész Andor. 

Andorka felnőttkori visszaemlékezéseiben többször utalt arra, hogy az egyik nyári szünetben a szigetbecsei ház padlásán talált régi német fotókkal teli képes magazinokat böngészte - hat év körül volt ekkor -, amikor megfogalmazódott benne: ha nagy lesz, fotográfus lesz. 14 éves volt, amikor édesapjától megkapta az első fényképezőgépét. Édesapja nem sokkal ezután meghalt, a kiskamasz Andor pedig elkezdte gyártani a falusi élet, környezet, táj egységéről alkotott képeit. Így nyilatkozik erről az időszakról: „Itt oly közel kerülhettem a természethez, és azokhoz, akik közt ez történt velem! Később akár Tiszaszalkán, akár Esztergomban, vagy Harasztiban, akár Franciaországban vagy New Yorkban fényképeztem tájat vagy embert, a becsei táj és a becsei emberek születtek újjá minden képemen.”

1914-ben a 20 éves Kertész Andor egy szerelmi csalódás miatt jelentkezett a Monarchia seregébe. Fényképezőgépe szó szerint hozzánőtt: a seregben töltött időszakot is végigfotózta, majd egy hadi sérülés eredményeképpen - kisebb szünetekkel - kilenc hónapot töltött gyógykezelésen Esztergomban. Ekkor született meg az első híres képe, a hullám torzító hatására fókuszáló „Víz alatt úszó” címmel. 

Kertész Andor sem bírt ülve maradni, Robert Capához hasonlatosan itthoni életét a párizsi művészvilág zsongó közegére cserélte. Ekkor, 31 évesen élte élete legboldogabb napjait, szabadon, kötöttségektől mentesen fotózhatott, mindennapos baráti találkozói voltak Picassoval, Mondriannal, Chagallal, Robert Capával, Moholy-Nagy Lászlóval, Brassaival; sőt, ő volt az első magyar fotográfus, akinek a világ kulturális fővárosában, Párizsban önálló kiállítást rendeztek. Ezidő tájt még Ámor nyila is eltalálta André Kertészt, egy hazalátogatása során találkozott régi szerelmével, Salamon Erzsébettel, aki követte őt Párizsba, majd New Yorkba. Innentől kezdve több mint 45 évig, Salamon Erzsébet 1977-es haláláig éltek együtt. Kertész Salamon Erzsébet halálát követően egyre zárkózottabb lett, utolsó éveiben készített polaroid képei is depresszívebbekké váltak.

André Kertész 1984-ben (90 éves ekkor) hazalátogatott, és útba ejtette Budapesten, Esztergomon kívül Szigetbecsét is. Ekkor fogalmazódott meg a szigetbecsei vezetésben, hogy szeretnének egy emlékházat létrehozni Kertésznek. Kertész az emlékház szemrevételezésekor ennyit mondott: „Ide 50 kép kell, küldeni fogom”. Az 50 képből 120 szignózott kép lett. Ebből 119 kép tekinthető meg (egy kép eltűnt). A képeken felül végül André Kertész személyes használati tárgyakat is küldött a szigetbecsei André Kertész emlékházba.

Az alábbiakban megmutatjuk az emlékházat, majd két kép erejéig azt a házat, ahol André Kertész a gyermekkorát töltötte (ez magánház, melyet mind a mai napig a rokonai laknak), és azt a szigetbecsei tavat is, mely mellett André Kertész az utolsó hazalátogatásakor megállíttatta az őt szállító autót, hogy kiszállhasson, és elkészíthesse az egyik kedvenc taváról az utolsó fotóját.

André Kertész 1985-ben halt meg, New Yorkban.

_

* André Kertész eredeti neve Kertész Andor, Kohn Andor (Budapest, 1894. július 2. – New York, 1985. szeptember 28.)

André Kertész Szigetbecsén, nagybátyjánál töltötte gyermekkorának nyarait. A ház padlásán fogalmazódott meg benne: ha nagy lesz, fotográfus lesz.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
ANDRÉ KERTÉSZ FIATAL FELNŐTT KORÁNAK HELYSZÍNE

André Kertész gyermekkorának nyári helyszínén elidőztünk fentebb, most bevezetünk Budapest belvárosába, arra a pesti térre és környékére, ahol manapság napi szinten több százezer ember fordul meg. Itt járt-kelt André Kertész is fiatal felnőttként 1914 és 1928 között. Mit látott, amit mi már nem, és mit látott, amit mi is..? Láthatta az 1875-ben megnyílt Népszínházat a Blaha Lujza téren (ezt mi már nem látjuk), és nap mint nap látta a Népszínház utca teljes hosszának ma is álló épületeit (amit mi is), hisz a Népszínház utca 47-ben lakott, ami már majdnem a Teleki tér (a Teleki térről később).

Az utca épületei André Kertész idejében fiatalnak számítottak, az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején épültek ezek a csodálatos, a körúti palotákhoz hasonlatos polgári lakóházak. Nem kis nevek terveztek a Népszínház utcában: van például Hauszmann Alajos (ő tervezte pl. a Budavári Palotát, a New-York palotát és kávéházát), vagy éppen Lajta Béla (nevéhez fűződik pl. az Újszínház épülete, Salgótarjáni úti temető bejárata és ravatalozója) épület is - Lajta Bélának itt volt az irodája, Hajós Alfréd is járt be hozzá -, de láthatunk páratlan szépségű mozaikfríz portál-felsőt, amit Dudits Andor álmodott meg, és Róth Miksa kivitelezett (Népszínház u. 22.). Az impozáns Népszínház utca akkortájt menőnek számított, vonzotta a hírességeket: a Népszínház közelsége színészeket, a trendi környék írókat, művészeket. Lakott itt Karinthy Frigyes, Derkovits Gyula, de aludt nem egyszer a maga által tervezett épület irodájának kinevezett lakásában Lajta Béla.

No, hát itt, ebben az impozáns környezetben sétált 750 métert a mai „Blaháról” a Népszínház u. 47. szám alatti lakóházáig az akkor még szárnyait bontogatni kezdő André Kertész, és caplatott fel a lakásukig. A Népszínház utca sajnos manapság dicstelen állapotban van. A Népszínház u. 47. egy-két másik házzal egyetemben szerencsére nemrégiben felújításra került.

Azt, hogy az 1909-ben Rákosi-házként épült épület melyik részén lakott a Kertész család, segített beazonosítani egy 1918-ban vagy 1919-ben készült fotó, melyen André Kertész a Teleki tér felől érkező katonákat örökített meg. A fotó alapján egyértelműen látható (a kereszteződés közelségét alapul véve), hogy ha az épülettel szemben állunk, az első emeleti erkélyes saroklakás lehetett az övéké. Egyes elgondolások szerint az emléktábla fölötti lakásban lakhatott a család. Véleményünk szerint ez azért kizárt, mert ennyire közel nem lehet az a lakás az említett kereszteződéshez. Szumma-szummárum szerencsés az, aki ebbe a házba tér be, azokat a lépcsőket koptatja, azon a gangon lép be abba a lakásba, ahol anno André Kertész élt.

Megmutatjuk nektek a házat kívülről, az említett lépcsőházat és a gangot. Érdemes figyelni az épület mai napig létező belső kialakításának egységességét: a lépcsőház korlátainak díszítéseit, a gang korlátainak, átívelőinek összhangját, a bejárati ajtók rácsozását.

André Kertész ennek a háznak az első emeletén élt fiatal felnőtt korában. Bementünk a házba, megmutatjuk a ház belbecsét is.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
ANDRÉ KERTÉSZ GYERMEKKORÁNAK BUDAPESTI HELYSZÍNE, A TELEKI TÉR

A kávékiméréssel foglalkozó, üzlete előtt álldogáló Hoffman Ernesztin vajon sejtette-e, hogy fia valaha olyan népszerű lesz, hogy:

  • 2005 őszén a New York-i International Center of Photography összegyűjti a világban található munkáit, és egy, az egész életét felölelő kiállítással emlékezik André Kertészre,

  • 2002-ben felfedeznek egy kisbolygót a Naprendszerben, melyet 154141 Kertész néven neveznek el,

  • 2008-ban a Merkúr bolygón a Nemzetközi Csillagászati Unió egy 31,55 km átmérőjű krátert nevez el róla,

  • és, hogy a New York-i, Ötödik sugárút elején lévő egykori lakását azért vette meg a szintén fotós Steve McCurry (Steve McCurry készítette a zöldszemű afgán menekült lányról azt a fotót, ami a National Geography címlapján bejárta a világot), mert André Kertész nagy tisztelője..?

Nagy valószínűséggel nem..

Feltételezhető, hogy az 1916-ban épült lakóházban nem csak üzlethelyiségük volt André Kertészéknek, hanem ott is lakhattak. Erről tanúskodik egy 1905. március 4-i közlemény a Független Magyarország című napilapban: „A rossz könyvek áldozata lett a napokban egy kis diák. A robinsoni álmokat tápláló kis fiúnak Kertész Andor a neve* és mindössze 11 éves. Az utóbbi időben állandóan nagy tervekről beszélt, világjárást emlegetett, szülei azonban nem vették komolyan. A napokban azután eltűnt szüleinek Teleki tér 6. szám alatt lévő lakásáról. Magával vitte megtakarított pénzecskéjét is, amiből szülei arra következtetnek, hogy valamerre elkalandozott. A fiú nyúlánk, sovány, szeme barna, kissé selypít. A rendőrség nyomozza.”

André Kertész már 11 évesen tudta a sorsát. Tudta, hogy világjáró lesz, és tudta, hogy fotográfiával fog foglalkozni.

​_

* André Kertész eredeti neve Kertész Andor, Kohn Andor (Budapest, 1894. július 2. – New York, 1985. szeptember 28.)

André Kertész gyermekkorának budapesti helyszíne, a Teleki tér 6. Édesanyja kávékiméréssel foglalkozó üzlete az épület bal oldalán volt. Egy újságcikk arról tanúskodik, hogy lakott is itt a család. Bementünk az épületbe, megmutatjuk azt belülről is.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.

A CSODÁLATOS PÁRISI UDVAR KÍVÜLRŐL-BELÜLRŐL, ÉS AZ EGYIK LAKÓJÁNAK CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖTŐDÉSE

Ezt a csodálatos, egyedi épületet, a Párisi udvart egy kőműves sorból kiemelkedő fiú, Schmahl Henrik tervezte, és adta be a tervét az üres telket megvásárló Belvárosi Takarékpénztár által kiírt tervpályázatra. Az épület terve olyannyira jól sikerült, hogy 43 pályázó közül ő nyerte meg a tendert. Három évnyi építkezés után az 1900-as évek elején adták át az épületet, melynek jó pár emeletére szemet vetett korának egyik kiemelkedő fotográfusa, Uher Ödön. Elköteleződése az épület iránt nem csoda: ha végignézitek a fotóinkat, a portál, majd a passzázs rész is árasztja magából a klasszicista-barokkos környezetbe ágyazott feltűnő, de mégsem giccsbe hajló sajátságos palota-feelinget, melyben látható még arab-gót betoldás is. No, hát Uher Ödön, császári és királyi fényképész is beleszeretett ebbe a felsőkategóriás miliőbe, és létrehozta - elmondások alapján - az egyik legszebb és legmodernebb fényképész-műtermet Budapesten. Uher Ödön fiának visszaemlékezése szerint: „...az ötödik emeleten egy nagyszabású fényképészeti üzemet rendezett be, amelynek az egész Monarchiában nem volt mása. Két nagy műterem, két asszisztens és 24 alkalmazott állott rendelkezésre. A negyedik emeleten volt a lakásunk, a földszinten bejáratként egy „photoüzlet” ahonnan lift vezetett fel a műterembe.”

(Megjegyezni kívánjuk, hogy a másik császári és királyi udvari fényképészünk, Mai Manó által építtetett épület is csodálatos, érdemes megtekinteni.)

 

A fenti leírás alapján látható, hogy Schmahl Henrik az épületbe lakásokat, az épületen belül passzázst, valamint az utcáról nyíló üzlethelyiségeket, nem utolsósorban pedig az építtető, azaz a Belvárosi Takarékpénztár számára - külön reprezentatív bejárattal - irodákat tervezett.

 

Az alábbi fotókon megmutatjuk az épületet kívülről, majd beviszünk az épület belsejébe is, hogy láthasd Budapest egyetlen, máig megmaradt századelős bevásárló udvarát. Az épület annyi, de annyi csodálatos részlettel van teli, hogy percekig lehet szemlélni egy-egy részletét.

A Párisi udvar annyi, de annyi csodálatos részlettel van teli, hogy percekig lehet szemlélni egy-egy részletét. Ha beleklikkelsz a fotóba, teleobjektívvel készített részleteket is láthatsz, sőt, beviszünk Budapest egyetlen, máig megmaradt századelős bevásárló udvarába.  

Vélemény-margók az ERRE-ARRA fotós ajánlóról:


Molnár Attila, a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége által kiírt 

"az év idegenvezetője díj" nyertese:

 

"Szeretek országot-világot járni ezekkel az online-fotókkal, melyek a hozzájuk kapcsolt történetekkel lesznek kerekek és repítenek tovább egy utazható jövőbe, ami egy fotós vizuális szárnyain keresztül igencsak megtisztelő.

 Édességek adta boldogságérzést mixelünk az ERRE-ARRA fotós ajánló épített örökség fókuszával: ebben a hónapban csodás századelős hangulatú cukrászdákat hozunk a képernyődön keresztül hozzád. Ha jössz velünk az albumainkba, kérjük, miközben csoki tortáról, vagy képviselőfánkról álmodozol, hagyd, hadd járjon a szemed festményről festményre, bútorról bútorra, porcelántányérról íves villára, hisz a körítés is csudaszép..

Vizuális és gasztronómiai összhatás. Próbáltad már..? Megmutatjuk, hogy így is lehet. :)


A GYULAI SZÁZÉVES CUKRÁSZDA, AMI IGAZÁBÓL TÖBB MINT 180 ÉVES, ÉS AHOVA AZ 1848-AS FORRADALOM HŐSEI IS BETÉRHETTEK ANNO

Gyula épített örökségekkel teli belvárosa nem nagy, ha ott van az ember, gyalog is körbe sétálható. 

Egyik sétapont ez a cukrászda, ami nem is akármilyen. A cukrászda neve Százéves cukrászda, ami eleve maga is már egy több mint 220 éves épületben található (ez az épület Dél-Alföld legrégebbi emeletes polgárháza). 

Az üzlethelyiség 1838-ig gyógyszertár volt, amiről - csodák csodájára - egy mai napig fennmaradt falfestmény is árulkodik: az egyik fotónkon látható hölgy maga Hygieia. Ahogy említettük, a cukrászda Százéves cukrászda, de már 1840-től működik, azaz olyan régóta, hogy abszolút elképzelhető: be-betért ide anno egy-egy 1848-as ifjú vagy egy-egy katonatiszt is csákóban, mentében, tarsollyal és karddal az oldalán. Megmutatjuk a cukrászda autentikus auráját, a fennmaradt csodálatos biedermeier bútorokat, valamint az említett Hygieia falfestményt is:

A Százéves cukrászda biedermeier berendezése.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
EGY CUKRÁSZDA, MELYNEK BÚTORZATA 1827-BEN KÉSZÜLT

Budapest, Budai várnegyed, Ruszwurm ház. A ház bal oldalán a lakásokhoz vezető kapu, jobb oldalán üzlet. Az üzlet 1827 óta cukrászdaként funkcionál. Cukrászda, melynek - a gyulai cukrászdához hasonlatos - biedermeier stílusú berendezése túlélte az 1848-as szabadságharcot, és a II. világháború ostromát, védetté nyilváníttatott. Ide járt be például Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida, aki itt vásárolt naponta reggelit az osztrák császárnénak és magyar királynénak. Sissi többnyire jegeskávét, finom illatú, leheletkönnyű kuglófot és fodormenta rudacskákat fogyasztott. (Sissit és Ferenc Józsefet nem mellesleg a szomszédos Mátyás-templomban koronázták magyar királynévá és királlyá 1867-ben.)

Hogy miért lett a Ruszwurm cukrászda Ruszwurm cukrászda..? Az alábbiakban megtudhatod. :)

Ide járt be Sissi társalkodónője, Ferenczy Ida is. Sissinek  többnyire jegeskávét, finom illatú, leheletkönnyű kuglófot és fodormenta rudacskákat vitt.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
Ha olvastad a Ruszwurm cukrászda történetét a fotóra klikkelve, megtapasztalhattad, micsoda szorgalom és alázat jellemezte a tulajdonosokat. Ugyanilyen szorgalom és alázat jellemzi a következő két család, Auguszték és Szamosék világát is..

 

 

AZ ÖT NEMZEDÉKEN ÁTÍVELŐ CUKRÁSZCSALÁD, AUGUSZTÉK TÖRTÉNETE

Az Auguszt név az 1896-os millenniumi ünnepségek alkalmával lett igazán ismert, ugyanis Auguszt József alig huszonegy évesen aranyérmet nyert cukorból készült szoborkompozíciójával. Ekkor már megvolt az édesapja, Auguszt Elek által nyitott pazarul berendezett elegáns, gázvilágításos Auguszt cukrászdájuk Budán, ami kiváló és gazdag áruválasztékával a főváros egyik legkedveltebb üzletévé, az értelmiség, a nagypolgárság, sőt az arisztokrácia kedvelt törzshelyévé vált. Jött a II. világháború, Auguszték cukrászdájának épülete - mint ahogy sok más budapesti századelős épület - sem élte túl az 1945. januári légitámadást. Bár Auguszt József a romokból újjáépítette a cukrászdájukat, 1951-ben államosították az üzletet, melyet József már - talán szerencséjére - nem élt meg. Ezt követően fia 1957-ben a semmiből létrehozta Budán a Fény utcai Auguszt cukrászdát, a család ötödik generációja pedig ezt a századelős hangulatú Auguszt Pavilont, a budai Farkasréten. Ezt az Auguszt Pavilont mutatjuk most meg Nektek.

Századelős hangulatú Auguszt Pavilon a budai Farkasréten.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
A SZAMOS CUKRÁSZ-DINASZTIA

A budai hegyekbe kirándulók körében már a századelőn kedvelt beülős helynek számított ez a mai napig is álló, Fogaskerekű Svábhegy állomása mögött található Szépkilátás utcai cukrászdaépület. Az épületet „kortárs” tartalommal 2004-ben a Szamos cukrász-dinasztia töltötte fel, és mind a mai napig árulják itt az édesebbnél édesebb, minőségibbnél-minőségibb termékeiket.

Kik a Szamosék..? Szamos Mátyás, az apa nélkül nevelkedő, szegény sorsú szentendrei szerb fiúcska a Balkánról menekült, onnan hozta magával a keleti édességek iránti szeretetét. Cukrászinasként a nagyhírű Auguszt családnál tanult, majd egy dán cukrásztól elsajátított marcipánformázási alapok után kézügyességgel, figyelemmel és sok-sok gyakorlással megtanulta, hogy marcipánból hogyan lehet esztétikus rózsákat készíteni. 1956-ban a Hungária Kávéházban rendezett Országos Cukrász Kiállításon Szamos Mátyás marcipán,- és karamell-kombinációjú földgömbjét a zsűri díjazta. Ezt követően szinte minden jelentősebb kerületi és országos versenyt megnyert, vagy azokon előkelő helyezést ért el. Beindult az üzlet, Szamos Mátyás egyre több megrendelést kapott, esténként, hétvégenként az egész család marcipánfigurákat mintázott. Merthogy időközben Szamos Mátyás elvette feleségül Hajdú Margitot, és három gyermekük született, Szamos Miklós, Szamos Gabriella és Szamos László. Mindegyik gyermek, majd a gyermekek gyermekei is folytatták a családi marcipán vállalkozást. A vállalkozás folyamatosan fejlődik, ma már több mint 500 alkalmazottal dolgoznak az alapító gyermekei és unokái. Három generáció (a negyedik generáció még felnövőben), titkok, receptek, kísérletezgetések, szenvedély, növekedés. Mára a „Szamos”, más néven a Szamos marcipán Magyarország egyik legismertebb családi vállalkozása lett.

Századelős hangulatú Szamos cukrászda a Fogaskerekű Svábhegy megállónál.

Ha időd engedi, javasoljuk a teljes épület megtekintését.
A GERBEAUD, AMI KÁVÉHÁZ ÉS CUKRÁSZDA IS EGYBEN

Tudtad, hogy a macskanyelv és a zserbó sütemény Gerbeaud Emil nevéhez fűződik..? És, hogy a Gerbeaud mint a mai napig létező hely..? Ha kíváncsi vagy erre a patinás, Budapest szívében, a Vörösmarty téren található helyre, ahol süteményt és ízes kávét is fogyaszthatsz, gyere velünk ide: 

A macskanyelv és a zserbó sütemény is Gerbeaud Emil, a neves Gerbeaud  cukrászda létrehozójának nevéhez fűződik.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.SZAMOSÉK TÖBB GENERÁCIÓS BRANDÉPÍTÉSÉNEK CSÚCSA A SZAMOS CSOKOLÁDÉ MÚZEUM

Végezetül pedig mutatunk egy helyet, ami részben a csoki imádók fellegvára, részben egy család több generációs brandépítésének csúcsa. A Szamos Csokoládé Múzeumban szinte minden csokoládéval kapcsolatos dolgot láthatsz. Hogy miket..? Megmutatjuk ezt is:

Szamos Csokoládé Múzeum egyik helyiségének hangulata.

 Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.  


A cukrászdák után gyere velünk csodálatos századelős hangulatú kávéházakba is: 

Vélemény-margók az ERRE-ARRA fotós ajánlóról:

Balogh László, Pulitzer-díjas fotóriporter:

"Munkám során rengeteg helyen jártam a világban, rengeteg érzelmet - tragédiát, örömöt - láttam és közvetítettem fotóriportok formájában. Az ERRE-ARRA fotós ajánló egészen más fotóműfajt képvisel mint a mozgásra, pillanatokra épülő képriport, mégis nézegetve a honlapot, azt érzem, hat rám. Felgyorsult világunkban lehetőségem van lelassulva utazni a site vizuális, képi megjelenítése által, ahol nem csak a texturalitás és a fotó, hanem az albumok, és az albumokon belüli fotók is harmóniában vannak egymással úgy, hogy az egész honlap egyfajta képi rendszert, statikus esztétikumot hordoz magában."

 A januári hideg forró kávé kortyolgatására inspirált minket, melyet megfűszereztünk (vagy tejhabbal dúsítottunk) csodálatos, századelős kávéházi enteriőrök bemutatásával. A századelős kávéházak hangulata visszajelzéseitek alapján olyannyira magával ragadó volt, hogy hozunk Nektek még két kávéházi különlegességet.

 

Az előző alkalommal többek között elvittünk Titeket a „világ legszebb kávéházába", melynek karzatán írta meg Molnár Ferenc a világhírűvé lett Pál utcai fiúkat (vannak országok, - pl. Olaszországban, Brazíliában, stb. - ahol kötelező olvasmány általános iskolában a Pál utcai fiúk), de megmutattuk a Gerbeaud-t is (ahol mind a mai napig látható Gerbeaud Emil által a Párizsi Világkiállításról hazahozott Gustave Moreau festmény), és ne feledkezzünk meg a Nyugatosok törzshelyéről, a Centrál kávéházról sem, ahol nem egyszer megfordult Ady Endre, Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Móricz Zsigmond, vagy akár Kosztolányi Dezső.

 

 

 

Az autentikus századelős kávéházak (1.2.3., 4.5.) sorába illő vizuálvilág a Művész kávéház is. A világörökség részeként aposztrofált Andrássy út impozáns pontján, az Operával srégen szemben, de a Zeneakadémiától is mindössze csak 500 méterre található Ray Rezső által 1884-ben tervezett neoreneszánsz Szenes-palota decensen visszafogott portálja mögött található ez a berendezésében a századelőt hűen tükröző csodálatos kávéház. Első körben a bérház elkészültekor annak tulajdonosa, Szenes Ede nyitott itt fűszerkereskedést, majd 1898-ban átadta az üzlethelyiséget Gerbeaudéknak, akik megnyitották itt a „Kis-Gerbeaud”-t. Ekkoriban készült el a kávéház neobarokk, illetve biedermeier hangulatú belső kialakítása. A hely berendezése, faragott tölgyfa kandallója, szekrényei, a lámpák burkolatai, a falak fenti részén található festmények és a kávéház portálja ma védelem alatt áll. Ha bemész és leülsz egy kávéra, garantáltan időutazol az Osztrák-Magyar Monarchia decens, „multikulturális” világába.

Ahogy az eddig bemutatott századelős kávéházak szinte mindegyikének, a Művész kávéháznak is volt irodalmár törzsvendége. Például Mándy Ivánnak (gyermekkönyvei - legfőképpen a Csutak sorozat - klasszikussá váltak, némelyikből ifjúsági film is készült az 1970-es években) a Művész kávéház volt a kedvence. 

Hogy miért választotta Mándy Iván a Művész kávéházat kedvencéül, és hol volt a törzshelye, valamint mely kortársak körében kedvelt még a Művész kávéház, arról ITT olvashatsz.

A hely berendezése: a szekrények, a lámpák burkolatai, a festmények védelem alatt állnak.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
Következő - egyben utolsó - bemutatott századelős kávéházunk a Belvárosi Kávéház (mai nevén Matild Café).

Az Erzsébet-híd lábánál lévő, egymással szimmetrikus Klotild és Matild paloták egyikének, a "Matildnak" a kávéháza 1901-ben nyílt, kétszintes kávéházként.

Érdekesség, hogy míg a Matild Café honlapjának történeti rovatrészében azt olvashatjuk, hogy a Belvárosi Kávéház idővel a művészek, újságírók, orvosok, politikusok, munkások találkozóhelyévé vált, sőt, Krúdy Gyula a Szindbád-történeteket itt írta meg, addig tisztelettel fogadtuk Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész, több helytörténeti írás, többek között Krúdy Gyula budapesti életének színterei című könyv szerzőjének információt, miszerint "a Belvárosi Kávéház a belváros polgári elitjének, jogászoknak, rangos állami tisztviselőknek, illetve katonatiszteknek a törzshelye volt. A háború előtt irodalmárok nem, vagy csak nagyon elvétve látogatták - nekik ott volt két lépésnyire a Centrál."  Következésképp "Krúdy soha nem járt a Belvárosiba, kávéházba általában se járt, csak ha kéziratleadás miatt muszáj volt, mert ott lehetett találkozni a szerkesztőkkel. Dolgozni pedig ismereteink szerint nem dolgozott nyilvános helyen, csak otthon." Fotógalériánk által gyertek velünk ebbe a csodálatos, eleganciát sugárzó szecessziós kávéházba.

Ebben az impozáns kávézóban írta anno Krúdy Gyula a Szindbád történeteket.

Ha időd engedi, javasoljuk az egész fotóalbum megtekintését.
 

Vélemény-margók az ERRE-ARRA fotós ajánlóról:

Kinszki Judit, Zugló díszpolgára, Kinszki Imre századelős fotográfus lánya:


"Egy ideje követem az ERRE-ARRA fotós ajánló munkásságát. A vizuális tartalom lenyűgöző, a szövegezése könnyed, rövid, a fotókkal összhangban állóak. Ha az errearra.org-ra kattintok, és elkezdem nézni a fotókat, azt veszem észre, hogy megszűnik az idő. Köszönet az ERRE-ARRA fotós ajánló értékekkel teli munkájáért."

 


bottom of page