top of page

EGY EGYEDI, NÉGY AZ EGYBEN TEMPLOM EISENSTADTBÓL

Ausztriában, egy 15 000 lakosú kisvárosban, Eisenstadtban (Kismartonban) fedeztük fel ezt az egyedi, „négy az egyben” templomot. Egyedi, mert bár jó pár templomot (eleddig 87 db-ot) jegyeztünk csodálatos fotókkal az ERRE-ARRA fotós ajánló honlap berkein belül, olyannal, hogy a templom alapfunkcióján felül még kálvária-stációkat, kápolnát és egy mauzóleumot is rejtsen, nem találkoztunk.

Hogy zajlott a templom építésének a folyamata, mai divatos szóval a projektmenedzsment, azaz a projekt tervezésének, szervezésének, végrehajtásának és befejezésének fegyelmezett és strukturált módszertana..?

A Fertőtáj egyik legkülönlegesebb épített örökségénél az első ütem egy mesterséges dombocska létrehozása volt 1701 körül. A mesterséges dombocskába már a kezdetekkor folyosókat és mini barlanglyukakat vájtak, létrehozva a passióút és a kálvária-stációk egy részét. A második ütemben, azaz a templom létrehozásakor összekötötték a barlangi alagutakat és a barlangi kálvária-stáció részt a létrehozott templom fedett és nyitott lépcsőivel, így a 24 állomáspontból álló passióút érdekessége, hogy a kálvária-stációkat összekötő folyosók részben a mesterséges domb belsejében, részben a szabadban találhatóak. A 17-ik stációig folyamatosan emelkedik a keresztút, itt, a templom tetején  található a kápolna kör alakú piciny épülete is, és innen, a passióút legmagasabb pontjáról, az épület kör alakú teraszáról nyílik a legszebb kilátás a városra. A stációpontokon több mint 200, fából faragott, életnagyságú szoborral mutatják be a stációjeleneteket. Egészen egyedi és érdekes élmény mindennek a megélése.

A másik egészen egyedi és érdekes élmény, hogy bár a katolikus zarándokhellyé vált stációútnak van egy hivatalos, angyalszobrokkal övezett lépcsősoros külső bejárata, mi a templom belsejéből, az oltár mögül jutottunk be a területre.

A templom építésének második üteme, azaz a passióúthoz szorosan kapcsolódó „hegyi templom” (magyarán a dombocskára épített templom) építése 1715-ben kezdődött el, és - nagy szünetekkel - egészen 1803-ig folytatódott. Az alapító, bőkezű I. Esterházy Pál herceg sajnos a templom elkészültét már nem érhette meg, 1713-ban, pestisben meghalt, ettől függetlenül a híres Haydn-orgona alatt (melyen Haydn több miséjét mutatta itt be első alkalommal) ott pompázik az Esterházy-címer.

És miért négy az egyben templom..? Három funkciót bemutattunk (passióút, kápolna, templom), a negyedik funkciója a templomnak a Haydn-mauzóleum. 1820-ban temették itt újra az eredetileg Bécsben nyugvó zeneszerzőt. Az újratemetés története elég bizarr, mert Haydn koponyáját halála után titokban különválasztották a testtől, abból a célból, hogy bécsi orvosok vizsgálják meg, vajon Haydn zsenialitása az agyban mutat-e valamiféle egyedi jellegzetességet. Hosszú nyomozás után azonban pont került a bűncselekmény végére, így a test és a koponya 1954 óta együtt nyugszik ebben a mauzóleumban. A díszes, fehér márványból faragott szarkofágot négy angyal őrzi. A kripta falán lévő négy allegorikus szobor a zeneszerző egyik fő művét, Az évszakok című oratóriumot idézi, a templom pedig közismert nevén Haydn templom.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

Az eisenstadti (kismartoni) Haydn templom. A fotón a templom stációútjának hivatalos, angyalszobrokkal övezett lépcsősoros külső bejárata látható, és látható a templom tetején a körkápolna is.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A létrehozott templom passióútjának nyitott lépcsőinél csodálatos szobrokkal is találkozhatunk. A háttérben az Esterházyak címere látható. Az Esterházy címer a templom belsejében, az orgona alatt is fellelhető.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A mesterséges dombocskába már a kezdetekkor folyosókat, és mini barlanglyukakat vájtak, létrehozva a passióút és a kálvária-stációk egy részét.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A létrehozott templom passióútjának nyitott lépcsőin felfelé haladva végig csodálatos szobrokkal találkozhatunk. A fotó felső részén már látható a templom csúcsára emelt kör alakú kápolna.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

Passióút, csodálatos szobrokkal és a kisvárost körbeölelő nyugodtság a háttérben..

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A 17-ik stációig folyamatosan emelkedik a keresztút, itt, a templom tetején található a kápolna kör alakú piciny épülete.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A passióút legmagasabb pontjáról, az épület kör alakú teraszáról nyílik a legszebb kilátás a városra.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A templom fedett és nyitott lépcsői, és a passióút mentén a 24 állomáspontból álló passióút azon stációját láthatjuk, ami már nem a barlangban, hanem a téglaépület egyik bemélyedésében található.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A Haydn-templom csodálatos barokk belseje. Mi a templom belsejéből, az oltár mögül jutottunk be a területre. A főoltárkép Mária és Erzsébet találkozását ábrázolja, Dorffmeister István 1797-ben született festményének másolata.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

Az alapító egyben bőkezű I. Esterházy Pál herceg sajnos a templom elkészültét már nem élhette meg, 1713-ban, pestisben meghalt, ettől függetlenül a híres Haydn-orgona alatt (melyen Haydn több miséjét mutatta itt be első alkalommal) ott pompázik az Esterházy-címer.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

A kupola freskója Krisztus mennybemenetelét ábrázolja. A festmény érdekessége, hogy a széleit romantikus tájkép díszíti, csoportábrázolással.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

Az alapító egyben bőkezű I. Esterházy Pál herceg sajnos a templom elkészültét már nem élhette meg, 1713-ban, pestisben meghalt, ettől függetlenül a híres Haydn-orgona alatt (melyen Haydn több miséjét mutatta itt be első alkalommal) ott pompázik az Esterházy-címer.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom, főoltár-részlet.

Eisenstadt (Kismarton) - Haydn templom

Három funkciót bemutattunk (passióút, kápolna, templom), a negyedik funkciója a templomnak a Haydn-mauzóleum. A díszes, fehér márványból faragott szarkofágot négy angyal őrzi. A kripta falán lévő négy allegorikus szobor a zeneszerző egyik fő művét, a Négy évszak című oratóriumot idézi.

bottom of page